ХЭҮК, Монголын Сайтын холбоотой хамтран сэтгүүлчдэд “Хүний эрх ба Хэвлэл мэдээлэл” сургалт зохион байгууллаа
2020 оны 9 сарын 4

Монгол Улсад хүний эрхийн мэдрэмжтэй сэтгүүл зүйг хөгжүүлэх, хүний эрхийн мэргэшсэн сэтгүүлчдийг бэлтгэх, цахим сэтгүүл зүйн байгууллагын сэтгүүлчдийн хүний эрхийн мэдлэг, чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс, Монголын Сайтын холбоотой хамтран 2020 оны 09 дүгээр сарын 03-нд “Хүний эрх ба Хэвлэл мэдээлэл” сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа. Сургалтад Монголын сайтын холбооны гишүүн 20 гаруй сэтгүүлч оролцлоо.

Хамтран ажиллах Санамж бичгийн дагуу зохион байгуулсан тус сургалтаар “Хүний эрхийн үндсэн ойлголт”, “Хүний эрхэд суурилсан хандлага”, “Жендэрийн эрх тэгш байдлын үзэл баримтлал”, “Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдэх эрх”, “Хүний эрхийн зарчмуудыг сэтгүүл зүйд нэвтрүүлэх нь” зэрэг хичээлүүдийг заав.

Энэхүү сургалтыг цувралаар үргэлжлүүлэн зохион байгуулах бөгөөд үр дүнд нь хүний эрхийн мэргэшсэн цахим мэдээллийн байгууллагын сэтгүүлчдийг бэлтгэх, хүний эрхийн сургагч багш нарыг сэтгүүл зүйн салбарт анх удаа бэлтгэн гаргахыг зорьж байна.