Үндсэн хуулийн цэцийн дунд суудлын хуралдаан болно
2021 оны 1 сарын 13

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн дунд суудлын хуралдаан 2021 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдөр болох бөгөөд Эх, олон хүүхэдтэй өрх толгойлсон эх, эцэгт тэтгэмж олгох тухай хуулийн 1 дүгээр зүйлийн 1.1 дэх хэсэг, 3 дугаар зүйлийн 3.1.3 дахь заалт, 6 дугаар зүйлийн 6.2 дахь хэсэг  Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх тухай маргааныг  хянан хэлэлцэхээр товлосон байна.