Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн зардлын дээд хэмжээг 8,1 тэрбум төгрөгөөр тогтоолоо
2021 оны 3 сарын 12

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуульд заасны дагуу Төрийн аудитын байгууллагаас Ерөнхийлөгчийн 2021 оны ээлжит сонгуульд нам, эвслээс зарцуулах зардлын дээд хэмжээг Найман тэрбум 103 сая 900 мянган /8,103,900,000/ төгрөгөөр тогтоолоо.

Төрийн аудитын байгууллага энэхүү зардлын дээд хэмжээг тогтоохдоо холбогдох хуульд заасны дагуу нутаг дэвсгэрийн хэмжээ, байршил, өрхийн болон сонгогчийн тоо зэрэг шаардлагыг харгалзсан юм.

Өмнөх сонгуульд нам эвсэл зарцуулах зардлын дээд хэмжээ, нэр дэвшигчээс гарах зардлын дээд хэмжээ гэж хоёр хэлбэрээр дээд хэмжээг тогтоож байжээ.

Тухайлбал, 2013 онд 8,1 тэрбум;

2017 онд 10,07 тэрбум гэж тогтоож байсан бол одоо 2021 сонгуулийн зардлын дээд хэмжээг нам, эвслээс гаргах бөгөөд 8,1 тэрбум гэж тогтоожээ.