Зээлийн эргэн төлөлт
2022 оны 4 сарын 12

2022 оны 4 дүгээр сарын 11-ний өдрийн байдлаар нийт 151,328,086,239 төгрөгийн зээлийн эргэн төлөлт хийгдээд байна.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг: https://www.dbm.mn/loanpf/payment