11-11 төвд ирсэн авлигын мэдээллийг АТГ-тай шууд холбож байна
2022 оны 5 сарын 9

Төрийн албан хаагчид авлигаас ангид байхаас өөр гарцгүй боллоо. Тэд олон нийтийн хяналтад орж байна. Учир нь Засгийн газрын иргэд олон нийттэй харилцах 11-11 төвд авлигатай холбоотой дуудлага мэдээллийг авч, АТГ-тай холбож эхэллээ. Мэдээлэл өгсөн иргэдийг нууцалж буй юм. Түүнчлэн 11-11 төвд иргэдээс ирүүлж буй гомдол мэдээлэл, санал хүсэлтийн шийдвэрлэлтийг долоо хоног бүрийн Засгийн газрын хуралдаанд танилцуулах шийдвэр гарсан.

Ерөнхий сайд Л.Оюун-Эрдэнийн анхаарал хандуулж, зорилго болгосон гол ажлуудын нэг нь авлигын индексийг бууруулж, хоёр оронтой тоонд оруулах. Тиймээс тэрбээр иргэд олон нийттэй харилцах 11-11 төвд ажиллах үеэрээ авлигтай тэмцэх ажилд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх үүднээс төрийн албан хаагчдын ёс зүй, сахилга хариуцлага, авилгатай холбоотой гомдол мэдээллийг 11-11 утсаар өгч байхыг уриалсан юм. Түүнчлэн иргэдийн санал, гомдлыг цаг алдалгүй шуурхай шийдвэрлэн ажиллахын тулд тус төвийг Ерөнхий сайдын Ажлын албанд шилжүүлэн авчирчээ.