БОАЖЯ: Хүнд суртал гаргасан албан тушаалтнуудын талаарх мэдээллийг авч байна
2022 оны 8 сарын 24

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд Б.Бат-Эрдэнэ:

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамнаас олгодог зөвшөөрлүүд ямар ч хүнд сурталгүй шууд гарч байгаа. Харин дунд, доод шатанд авлига өгч ажил бүтээдэг байдлаа зогсоох хэрэгтэй байна. Тиймээс хүнд суртал үзүүлж байгаа албан тушаалтнуудын талаарх мэдээллийг шууд Сайдад мэдэгдэнэ үү!