Хуш модны самрыг есдүгээр сарын 20-ноос түүхийг зөвшөөрчээ
2022 оны 9 сарын 13

Ойн дагалт баялагийг хамгаалах, зохистой ашиглах журам шинэчлэгдэв

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2022 оны наймдугаар сарын 04-ний өдрийн А/282 дугаар тушаалаар ‘’Ойн дагалт баялгийг хамгаалах, зохистой ашиглах журам’’-ыг шинэчлэн баталлаа.

Шинэчлэн баталсан журмаар хуш модны самрыг жил бүрийн есдүгээр сарын 20-ны өдрөөс дараа оны хоёрдугаар сарын 01-ний дотор түүж бэлтгэнэ.