Иргэний шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл цахимжлаа
2022 оны 9 сарын 21

 

Бүртгүүлэхэд шаардагдах бичиг баримтууд: 

  • Иргэний үнэмлэх
  • 16 нас хүрээгүй хүүхдийн төрсний гэрчилгээ
  • Оршин суух хаягаа нотлох баримт бичиг
  • Хэрэв цэргийн бүртгэлд хамрагдах бол тэмдэглэлээ хийлгэсэн цэргийн үүрэгтний үнэмлэх