Хөгжлийн банк 1 их наяд 86.2 тэрбум төгрөгийн зээл барагдуулжээ
2023 оны 1 сарын 18

Хөгжлийн банк нэг их наяд 86.2 тэрбум төгрөгийн зээл барагдууллаа

Хөгжлийн банканд 2022 оны 1 дүгээр сарын 20-ны өдрөөс хойш 2023 оны 1 дүгээр сарын 16-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд нийт 1,086.2 тэрбум төгрөгийн зээл барагдууллаа.

Үүнээс 731.6 тэрбум төгрөгийг бэлэн мөнгөөр, 174.0 тэрбум төгрөгийг өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгөөр, 180.6 тэрбум төгрөгийг үнэт цаасаар төвлөрүүлээд байна.