Төлбөрийн баримтаа амжиж бүртгүүлээрэй
2017 оны 1 сарын 4

“Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар төлөгчийн худалдан авалтад төлсөн нэмэгдсэн өртгийн албан татварыг буцаан олгох журам”-ын 4.6 -д зааснаар Албан татвар төлөгч тухайн хуанлийн жилийн сүүлийн өдрийн 24 цаг 00 минутаас өмнө худалдан авсан төлбөрийн баримтын мэдээллийг дараагийн хуанлийн жилийн ажлын эхний 5 өдрийн дотор бүртгүүлсэн байх шаардлагатай.

Иймд албан татвар төлөгч иргэд төлбөрийн баримтын мэдээллээ 2017 оны нэгдүгээр сарын 6-ны 23 цаг 59 минутаас өмнө цахим төлбөрийн системд бүртгүүлнэ үү.

Хариулт үлдээх

Your email address will not be published.