Засгийн газрын үнэт цаасыг бүртгэлээс хаслаа
2018 оны 3 сарын 1
Засгийн газрын үнэт цаасыг бүртгэлээс хаслаа

Монголын хөрөнгийн биржийн Гүйцэтгэх захиралын 2018 оны 02 дугаар сарын 27-ны өдрийн А/30 тоот тушаалаар Монголын хөрөнгийн биржийн үнэт цаасны арилжаагаар арилжигдаж, үндсэн болон хүүгийн төлбөр төлөгдсөн, дараах Засгийн газрын үнэт цаасыг бүртгэлээс хаслаа.

Засгийн газрын үнэт цаасны код Төрөл Тоо ширхэг
1 1225 ЗГХБ-Б-52-403               100,000
2 1237 ЗГХБ-Б-52-415                    5,336
3 1243 ЗГХБ-Б-39-421               230,000
4 1244 ЗГХБ-Б-52-422                  97,656
5 1245 ЗГЭБ-У-156-423                    2,000
6 1246 ЗГХБ-Б-39-424               110,000
7 1247 ЗГХБ-Б-52-425                  36,841
8 1248 ЗГЭБ-У-104-426                    7,626
9 1252 ЗГХБ-Б-39-430                  44,035
10 1254 ЗГЭБ-У-104-432                    5,733
11 1257 ЗГЭБ-У-156-435                  13,331
12 1258 ЗГХБ-Б-28-436               370,000
13 1260 ЗГЭБ-У-104-438                  23,336
14 1262 ЗГХБ-Б-28-440                  31,895
15 1265 ЗГЭБ-У-156-443                  25,287
16 1267 ЗГХБ-Б-52-445                  18,609
17 1268 ЗГЭБ-Б-28-446                  33,042
18 1271 ЗГЭБ-У-104-449                  29,780
19 1272 ЗГХБ-Б-28-450                  67,441
20 1276 ЗГЭБ-У-156-454                  19,230
21 1280 ЗГХБ-Б-39-458                  77,732
22 1281 ЗГЭБ-У-104-459                  40,778
23 1291 ЗГЭБ-Б-104-469                  18,284
24 1296 ЗГЭБ-У-104-474                  35,999

Эх сурвалж: МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ

Хариулт үлдээх

Your email address will not be published.