УИХ-ын хамгийн баян эмэгтэй гишүүнтэй “ТАНИЛЦ”
2018 оны 5 сарын 15

Авлигын эсрэг хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.3, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.3-т заасны дагуу жил бүр  хуулийн үйлчлэлд хамаарах албан тушаалтнууд хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ гаргаж, АТГ-т бүртгүүлэх үүрэгтэй байдаг. Энэ дагуу төрийн албан хаагч, төрийн өндөр албан тушаалтанууд ХОМ-ээ жил бүр мэдүүлдэг уламжлалтай. Тодруулбал, АТГ-аас УИХ-ын эмэгтэй гишүүдийн ХОМ-ийг зарласан байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах инфографикаас үзнэ үү.

Хариулт үлдээх

Your email address will not be published.