Зөвлөгөө
  • 2023 оны 5 сарын 24
    Ногоон цайны гайхамшигт шинж чанарыг дорно дахинд эрт дээр үеэс үлэмж ихээр үнэлж ...
  • 2023 оны 3 сарын 8
    Цэцгээс цэцэг дамжин нисэхдээ зөгийнүүд байгалийн давтагдашгүй бүтээл болох балыг цуглуулдаг. Хү...
  • 2022 оны 11 сарын 11
    Өрөмний шар, айрагны шар гэж 2 янзын шар тос бий. Одоо цагт хий аривдсан хүмүүс их болжээ. 7 ...