Чөлөөт индэр
  • 2020 оны 7 сарын 24
    Сургамжит өгүүллэг Хорвард сургуулиасаа ирээд л ямар нэг юм худалдаж өл залгахаар я...
  • 2020 оны 1 сарын 15
    Карма буюу үйлийн үр хэмээх ойлголтын талаар буддын шашинд дэлгэрэнгүй тайлбарласан байдаг. Г...