Atroxin гэдэг нь элэгний хорт хавдар үүсгэгчийн нэг
2015 оны 6 сарын 8

НИМТ ын төлөөлөгч, Эрүүл мэнд хүнсний аюулгүй байдал хангах асуудал эрхэлсэн дэд хорооны дарга Ж.Амарсанаа тэргүүтэй ЭМСЯ ны мэргэжилтэн Б.Ганзориг, Өнөрсайхан НЭМХ Хор судлалаын секторын эрхлэгч, химич, Э.Нарандэлгэр ХАБУМ ын мэргэжилтэн, Л.Одончимэг ХАБУМ, ЭША, Л.Гэрэлмаа МХЕГ ын худалдаа  үйлдвэр үйлчилгээний хяналтын хэлтсийн дарга, Цэрэндолгор НЭМХ, Хүний аюулгүй  байдлын Үндэсний лавлагааны лабораторын эмч нарын ажлын баг 50 төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүн 500  дээжид хорт хавдар үүсгэгч Afltoxin  ий хэмжээг  тодорхойлох судалгааны ажлын үр дүнгийн тайлангийн хурал хийлээ. Тус хурлын  зорилго нь:

Монгол улсад хорт хавдар жилээс жилд ихсэж байна, үүний цаана хоол хүнснээс шалтгаалж байгаа байгаа эсэхийг тогтоох зорилгоор энэ судалгааг эхлүүлсэн.

Atroxin  гэдэг нь элэгний хорт хавдар үүсгэгчийн нэг. Энэхүү судалгааг ДЭМБ аас санхүүжүүлэн дэмжлэг үзүүлж байна.

Б.Анир

www.emneleg.mn