Урсгал сөрсөн жолоочийн эрхийг 3 сараар хасна
2018 оны 10 сарын 12

Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль 2015 оны 7 сард шинэчлэн батлагдсан. Уг хууль дээр жолооч эсрэг урсгал сөрсөн бол нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний тавин хувьтай тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгож, тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг зургаан сараас нэг жил хүртэл хугацаагаар хасах шийтгэл оногдуулж байсан. Харин Зөрчлийн тухай хууль 2017 оны 7 сараас хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбондуулан дээрх заалтад өөрчлөлт орсон. Тодруулбал, урсгал сөрсөн жолоочийн жолоодох эрхийг гурван сарын хугацаагаар хасаж хүнийг тавин нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгож байгаа юм.

Тиймээс, замын цагдаагийн газраас автозамын хөдөлгөөнд оролцохдоо урсгал сөрвөл Зөрчлийн тухай хуулийн 14.7.30-д заасны дагуу жолоочийг 50 мянган төгрөгөөр торгож, тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг 3 сараар хасч байгаа аж.

Иймд, замын цагдаагийн албан хаагчид урсгал сөрсөн жолоочийг зогсоон торгох арга хэмжээ аван, жолоодох эрхийг тань газар дээр нь 3 сараар хүчингүй болгож, харьяа дүүргийн Замын цагдаагийн хэлтэст шилжүүлдэг болжээ.