Санхүүгийн зах зээлийн 94 хувийг банк эзэлж байна
2019 оны 11 сарын 6

Санхүүгийн зах зээл дэх  банкны секторын  хэт давамгай байдлыг бууруулах шаардлага бий гэдгийг хэлж яриад олон жил болж байна. Тэгвэл санхүүгийн салбар дахь банк болон банкнаас бусад санхүүгийн байгууллагуудын хувь хэмжээг тодруулан харъя.

2019 оны зургаадугаар сарын байдлаар санхүүгийн салбарт:

 

  •  13 Банк
  •  538 Банк бус санхүүгийн байгууллага
  •  275 Хадгаламж зээлийн хоршоо
  •  18 даатгалын компани
  •  52 даатгалын зуучлагч
  • Даатгалын хохирол үнэлэгч 26 компани үйл ажиллагаа явуулж байна.

Банкнаас бусад санхүүгийн салбарыг банкны салбартай харьцуулахад ний активийн зургаа орчим хувийг эзэлж байгаа юм.