Төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарын ТӨСӨВ
2020 оны 11 сарын 13

УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар 2021 оны улсын төсвийн төслийн дөрөвдүгээр хэлэлцүүлгийг хийж байна. Ирэх онд төсвийн ерөнхийлөн захирагч нар дараах төсвийг захиран зарцуулах юм. Үүнд:

Төсвийн Ерөнхийлөн захирагч Төсөв/төг-өөр
1 УИХ-ын дарга 5 тэрбум
2 Ерөнхий сайд 172.2 тэрбум
3 Шадар сайд 482.2 тэрбум
4 ЗГХЭГ-ын дарга 96.7 сая
5 ГХ-ны сайд 101.1 тэрбум
6 Сангийн сайд 3.2 их наяд
7 БОАЖ-ын сайд 163.3 тэрбум
8 ХЗДХ-ийн сайд 630.1 тэрбум
9 БХБ-ын сайд 206.7 тэрбум
10 БХ-ын сайд 283.3 тэрбум
11 ЗТХ-ийн сайд 239.3 тэрбум
12 БСШУ-ы сайд 1.7 их наяд
13 УУХҮ-ийн сайд 40.1 тэрбум
14 ХХААХҮ-ийн сайд 187.1 тэрбум
15 ХНХ-ын сайд 2.2 их наяд
16 ЭМ-ийн сайд 747.7 тэрбум
17 Эрчим хүчний сайд 68.7 тэрбум
18 Соёлын сайд 139.3 тэрбум