ТӨСӨВ: Хагас жилд 287.1 тэрбумаар хөрөнгө оруулалтын төслүүдийг санхүүжүүлжээ
2019 оны 9 сарын 4
Энэ оны улсын төсөвт улсын болон концессын нийт 1,698.1 тэрбум төгрөгийн 1293 хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ батлагдсан. Үүний 31.4 хувь нь он дамжин хэрэгжих төсөл, арга хэмжээ бол 68.4 хувь нь 2019 онд ш

Улсын төсвөөр 1281 төслийг  1,553.4 тэрбум төгрөгөөр хэрэгжүүлнэ.

“Барих-Шилжүүлэх” концессын хэлбэрээр  12 төслийг  144.7 тэрбум төгрөгөөр хэрэгжүүлнэ.

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэл 2019 оны зургаадугаар сарын 30-ны өдрийн байдлаар нийт 287.1 тэрбумын санхүүжилт хийгдэж, өмнөх оны мөн үеэс 51.9 хувиар өссөн байна.

СУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГ

 • Цэцэрлэг- 49 төсөл – 24,214.8 сая
 • Сургууль – 37 төсөл – 25,782.9 сая

АВТО ЗАМ, ГҮҮР

 • Авто зам – 12 төсөл – 11,472.6 сая
 • Гүүрийн байгууламж – 7 төсөл – 3,757.3 сая

ЭРҮҮЛ МЭНД

Эмнэлэг – 13 төсөл – 9,229.3 сая

СОЁЛ, СПОРТ

 • Соёлын төв – 7 төсөл – 3,409.1 сая
 • Спорт цогцолбор – 4 төсөл – 4,915.2 сая
 •  Спорт заал – 3 төсөл – 1,623.5 сая
 • Театр – 2 төсөл – 1,977.5 сая

ЦАХИЛГААН, ДУЛААН, ХАНГАМЖ

 • Цахилгаан хангамж-  6 төсөл – 25,040.7 сая
 • Инженерийн шугам сүлжээ – 4 төсөл – 6,185.3 сая
 • Дулааны шугам – 3 төсөл – 6,900.9 сая

Хариулт үлдээх

Your email address will not be published.