Уул уурхай
  • 2018 оны 8 сарын 30
    Оюу толгойн уурхайн усны хэрэглээний тухай асуулт бидэнд түгээмэл ирдэг юм. Ийм бид энэхүү нэвтрүүлг...