Чөлөөт индэр
  • 2020 оны 1 сарын 15
    Карма буюу үйлийн үр хэмээх ойлголтын талаар буддын шашинд дэлгэрэнгүй тайлбарласан байдаг. Г...